Samen op weg naar gezondheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom bij 7 Senses

Van harte welkom op de homepage van 7 Senses Germaine Deckers.

Deze website kan van grote invloed zijn op uw gezondheid, hierover wil ik u graag informeren.

Doel

Komende vanuit de reguliere geneeskunde en nu werkend als Natuurgeneeskundig Therapeut, is het mijn doel om u gezond te houden of te helpen op weg naar herstel en gezondheid.

Hierbij wordt gewerkt met een volledig holistische visie volgens de 5 natuurgerichte principes:

  • Energie
  • Prikkeloverdracht
  • Drainage
  • Voeding
  • Psyche

Hier leest u daar meer over.

 

Visie

De holistische visie op gezondheid wil zeggen dat de mens bestaat uit lichaam, ziel, geest en het sociaal functioneren binnen de maatschappij en dat dit alles één geheel vormt. Werkt één van deze niet goed, dan functioneren de anderen ook niet optimaal en is de mens uit balans.

In de praktijk wordt dus altijd meer dan alleen de klacht behandeld. Specifieker nog, er wordt juist gekeken naar wat de oorzaken kunnen zijn van de klacht. Als de oorzaak wordt gevonden en behandeld/ opgelost wordt, dan zullen ook de symptomen (klachten) verdwijnen.

De holistische benadering van u en uw klachten is een proces waar u centraal in staat en er goed naar u geluisterd wordt. Samen maken we een duidelijk plan en bepalen we uw doel.

Mijn Missie is dan ook:

 “Samen op weg naar gezondheid”

Vergoeding consult(en)

Veel zorgverzekeraars vergoeden de behandeling, of een deel ervan, indien u aanvullend bent verzekerd voor alternatieve zorg. Verwijzing via een arts is niet nodig, u kunt uw declaratie rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoede kosten gaan niet ten koste van uw eigen risico.