Informatie

De praktijk is geopend van maandag t/m donderdag van 9 ot 17 uur.

Direct een afspraak maken

Als u een afspraak wilt maken kan dat via de rode knop die bij elke behandeling staat. U komt dan in een digitale agenda waar u een dag kunt uitkiezen en uw gegevens kunt achterlaten.

Het is ook mogelijk om een beeldbel-consult aan te vragen. Sinds de Corona-pandemie is vrijwel iedereen gewend geraakt aan gesprekken via een beeldbel-verbinding. Via die manier heb ik, op afstand, al meerdere patiënten even effectief kunnen behandelen als middels fysieke consulten in de praktijk in Winterswijk. 

Beeldbel-consulten vinden vrijwel altijd later in de middag plaats, aangezien ik in de ochtend en voormiddag in de praktijk in Winterswijk aanwezig ben.

BELANGRIJKE MEDEDELING!!

De knop “maak direct een afspraak” geeft momenteel pas vrije plaatsen weer over 4 maanden. Er is inderdaad altijd sprake van een wachttijd. Soms is er onverwacht uitval van afspraken of zijn patiënten eerder klaar met de behandeling waardoor er eerder plaats vrij komt. U kunt een afspraak inplannen én uzelf op de wachtlijst plaatsen. Het is aan te raden om uw beschikbare dagen en tijden daarbij te vermelden, dat voorkomt teleurstelling. Zodra er eerder plaats vrij komt zal ik contact met u opnemen.

Voor beeldbel consulten is vaak nóg eerder plaats. Neemt u vooral contact op als u daarvoor in aanmerking wilt komen.

VAKANTIE/ AFWEZIG:

In de week van 11 t/m 15 maart 2024 is praktijk 7 Senses Germaine Deckers gesloten vanwege bij- en nascholing.

Van 9 t/m 20 mei is de praktijk gesloten vanwege vakantie.

Korte kennismaking via de telefoon

Als u twijfelt over het direct maken van een afspraak, kan het zinvol zijn om een kennismakingsgesprek met mij te hebben. U kunt aan mij vragen stellen en een beeld krijgen van wat ik voor u kan doen. De kennismaking vindt plaats per telefoon. Stuurt u mij een bericht als u dat wilt?

 

Alle tijd

Bij 7 Senses Germaine Deckers wordt alle tijd voor u genomen.

Er wordt op afspraak gewerkt, er is geen wachtkamer en er zal nooit vlak na uw consult een volgend consult gepland worden. Zo kan een consult rustig wat uitlopen zonder dat er tijdsdruk ontstaat.

Betaling

U krijgt de declaratie per mail toegestuurd. Betaling dient plaats te vinden binnen 7 dagen na het consult. De declaratie kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar.

Ingevolge art. 119a Boek 6 van het burgerlijk wetboek gaat de wettelijke rente à 4% 14 dagen na de factuurdatum in. Gelieve voor die tijd te betalen. Deze wettelijke rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties.
Tevens zullen er incassokosten in rekening gebracht worden indien er na de 2e herinnering niet binnen een week betaald is.

Declareren bij zorgverzekeraar

Dat is vaak mogelijk als u een aanvullende verzekering heeft voor alternatieve zorg.

Graag verzoek ik u om dat goed zelf na te kijken, of u door uw zorgverzekering te laten informeren over de mogelijkheden. Standaard zal op de factuur de prestatiecode 24000 staan met de titel “Orthomoleculair consult”. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een andere omschrijving en prestatiecode, namelijk 24005 en de omschrijving “Natuurgeneeskundig consult”.

Een eenmaal aangemaakte factuur kan niet meer veranderd worden. Zorgt u dus dat u op de hoogte bent van de voor u geldende regels. 

Afspraak annuleren

Mocht u verhinderd zijn, dan horen we het graag zo snel mogelijk. U kunt afzeggen tot 48 uur van tevoren, vrijdagen en weekenddagen en andere redenen voor afwezigheid zoals vakantie tellen daarin niet mee. Daarna wordt het consult in rekening gebracht. Bij het doorberekenen van een te laat of gemist consult wordt geen rekening gehouden met de reden van afzeggen om ingewikkelde discussies over een geldige reden te voorkomen. Voor alle patiënten wordt ruim tijd ingepland, die korter dan 48 uur van tevoren niet meer te vullen is met een ander consult aangezien iedereen zijn/ haar werk en verplichtingen heeft.
Afzeggen kan op weekdagen van maandag 9 uur tot donderdag 17 uur, via de telefoon, voicemail, WhatsApp of email aan info@germainedeckers.nl

De behandelingskosten worden eveneens in rekening gebracht als u niet op de afspraak verschijnt.

Algemene gegevens praktijk

KvK nummer 09173790

AGB zorgverlenerscode 90058495

AGB praktijkcode 90058496