Als je de achtergrond van de orthomoleculaire en evolutionaire geneeskunde wilt begrijpen dan is een kleine geschiedenisles op zijn plaats.

In 1871 publiceerde Charles Darwin zijn boek: The Descent of Man, waarmee hij heel wat reacties uitlokte en niet alleen van de kerk… Ondertussen is door het grootste deel van de wereldbevolking een algemeen geaccepteerd gegeven dat de mens van de apen afstamt, of in ieder geval uit Afrika afkomstig is.

In de laatste decennia, maar vooral in deze eeuw met nòg meer geavanceerde technieken, DNA onderzoek en recente vondsten, zijn er meerdere modellen ontwikkeld omtrent onze oorsprong en hoe we ons van daaruit verder verspreid en ontwikkeld hebben. De enkele-oorspronghypothese, ofwel de Out of Africa-theorie (uit-Afrikamodel) heeft de meeste wetenschappelijke ondersteuning.

Momenteel zijn onderzoekers het erover eens dat de oudste benoemde soort van het geslacht Homo, Homo habilis, de mens dus, ongeveer twee miljoen jaar geleden in Afrika is ontstaan en dat leden van dit geslacht later uit Afrika wegtrokken.

De uittocht uit Afrika is waarschijnlijk éénmalig geweest, tijdens een zeer droge periode, waarbij Ethiopië en daarna het Midden-Oosten bereikt werden. Men migreerde met een gemiddelde snelheid van zo’n 4 kilometer per jaar en zeer waarschijnlijk om dezelfde redenen waarom er nog steeds gemigreerd wordt: honger, dorst, kou, hitte en vijanden.

Na deze uittocht heeft de mens zich verspreid over de aardbol. Wat nu Australië en Indonesië is, afgescheiden door water, is ooit bereikt tijdens enorme perioden van droogte en laagstaand water. De kaart laat zien dat de wereld in delen en op verschillende momenten bevolkt werd, beïnvloed door de afstand tot Afrika, het land van oorsprong.

Het meest recent zijn de oorspronkelijke mensen in West Europa en Amerika aangekomen; zo’n respectievelijk 50.000 en 15.000 jaar geleden.

Sinds ons vertrek uit Afrika zijn we nauwelijks geëvolueerd, genetisch gezien dan! Onze genen zijn voor 99,9% identiek aan onze voorouders van 2 miljoen jaar geleden. De verscheidenheid tussen mensen is dan ook niet genetisch (genotypisch) bepaald maar fenotypisch, zoals dat genoemd wordt. Zo hebben wij, hier in West Europa, omdat we zo ver van de evenaar en dus de zon zijn weg gelopen, onze kleur verloren, waarmee ook vaker blond haar voorkomt en blauwe ogen. Doordat we blank zijn, is onze huid beter geschikt om uit het spaarzame zonlicht alsnog vitamine D te maken.

Helaas is verder van de evenaar wonen ook gerelateerd aan andere veranderingen, waardoor Multipele Sclerose en auto-immuunziekten vaker voorkomen. Evolutionair bekeken is dit allemaal heel goed verklaarbaar. Deze inzichten worden in de orthomoleculaire geneeskunde gebruikt.

Het vertrek uit Afrika heeft ook heel veel invloed gehad op onze eetgewoontes. Verder weg van onze bekende voedingsbronnen, moesten we nieuwe bronnen vinden. Zo’n 15.000 jaar geleden is daardoor de landbouw- en veeteeltrevolutie ontstaan. We hadden eten nodig en gingen nieuwe gewassen verbouwen en dieren aan huis houden en fokken.

Hoewel dat ons van de hongerdood gered heeft, zijn we evolutionair hier echter nog lang niet op aangepast. Ook dat leidt tot problemen, waaraan in de orthomoleculaire gezondheidsleer aandacht besteed wordt.

Meer over de evolutionaire voedingsleer en leefstijl is te lezen in andere blogs.

 

  • Cavalli-SforzaLuigi Luca and Francesco Cavalli-Sforza, The Great
  • Human Diasporas – The History of Diversity and
  • Evolution (oorspronkelijke Italiaanse titel: Chi Siamo: La Storia della
  • Diversità Umana), ISBN 0-201-44231-0 (paperback), 1993.
  • Crow, Tim J, Editor The Speciation of Modern Homo SapiensISBN 0-19-726311-9 (paperback) 2002.
  • Foley, RobertHumans Before HumanityISBN 0-631-20528-4 (paperback), 1995.
  • Oppenheimer, StephenThe Real Eve: Modern Man’s Journey Out of AfricaISBN 0-786-71192-2 (Hardcover), 2003.
  • Stringer, Chris and Robin McKieAfrican ExodusISBN 0-7126-7307-5 (paperback), 1996.
  • Sykes, BrianThe Seven Daughters of Eve: The Science That Reveals Our Genetic Ancestry (2002)
  • Wells, SpencerThe Journey of Man: A Genetic Odyssey (2003)