Orthomoleculaire Geneeskunde

Integrale benadering

De orthomoleculaire geneeskunde kijkt naar de mens als geheel, omdat elk menselijk orgaan en elke afzonderlijke cel voortdurend communiceert en samenwerkt met andere organen en cellen. Een verstoring op de ene plaats kan direct of indirect leiden tot verstoringen elders in het lichaam. Het samenspel van alle cellen, organen, processen en systemen in het menselijk lichaam, evenals de reactie op externe factoren, is bepalend voor onze gezondheid.

Waar in de reguliere medische vakgebieden symptomen vaak separaat bekeken worden, brengt de orthomoleculaire geneeskunde de verschillende werkingsmechanismen samen om een integrale oplossing te bieden. Behandelingen zijn gericht op het oplossen van ziektes via de aanpak van de oorzaak van de verstoring die uiteindelijk geleid heeft tot klachten en aandoeningen.

Anders uitgelegd

Stel uw lichaam voor als een vervuilde rivier. In die rivier ligt rommel die er drie keer per dag met een schepnetje uitgeschept wordt waardoor hij op dat moment weer even schoon is. Maar de oorzaak is dat er stroomopwaarts rommel in de rivier gegooid wordt. De echte oplossing is dus om die plaats op te zoeken en ervoor te zorgen dat de rivier niet vervuild raakt.

Het schepnetje staat symbool voor het HOE, de medicatie die u drie keer per dag inneemt om uw klachten / uw symptomen te bestrijden. Samen stroomopwaarts gaan zoeken staat symbool voor het WAAROM. Waar gaat het fout? Waar is de oorzaak voor uw klachten te vinden?

Gezondheidsklachten kunnen zich ver weg van de oorzaak manifesteren, zowel met betrekking tot locatie als tijd. Bijvoorbeeld: Uw fibromyalgie uit zich in, onder andere, pijnlijke spieren en gewrichten. De oorzaak zit alleen niet daar maar heel ergens anders… Chronische vermoeidheid is geen aanstelleritis, de oorzaak is vaak ver in het verleden te vinden. Stroomopwaarts lopen staat symbool voor het op zoek gaan naar het verstoorde werkingsmechanisme dat uw klacht(en) verklaart. Dit vraagt om een zorgvuldige analyse.

Stroomopwaarts lopen kost uiteraard moeite, toewijding en tijd. Maar het is beter dan levenslang met een schepnetje in de weer te zijn. Of op een gegeven moment met drie keer drie schepnetjes omdat de rommel in de rivier alleen maar toeneemt.

“Het gaat dus nooit om die éne klacht of het ziektebeeld en om het HOE,

maar om de oorzaak, de “film” zoals dat genoemd wordt en daarmee het WAAROM.”

De behandeling

De behandeling is gebaseerd op kennis uit de psychologie, neurologie, immunologie, evolutiebiologie en voedings- en bewegingswetenschappen en is gericht op het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Het stimuleren van het zelf herstellend vermogen is bij iedere klacht een goede zet. Ook als aanvulling op een reguliere behandeling.

Tijdens de consulten besteed ik ruim aandacht aan het uitleggen van de mechanismen die onderliggend zijn aan de symptomen. Vaak zijn dat uit de hand gelopen overlevingsstrategieën van het lichaam, die goed terug te leiden zijn in hun normale vorm.

Tijdens de behandeling worden alle aspecten die voor gezondheid nodig zijn bekeken. Alle aspecten die hierbij belangrijk zijn worden vaak samen gevat onder “leefstijl geneeskunde”. Op zich is dat correct, het is echter niet altijd fijn om te horen dat de leefstijl niet in orde is. Per slot van rekening leven we in 2024 en is niet alles “maakbaar” en beïnvloedbaar. Als er iets is dat we in 2020 geleerd hebben is dat het wel! De impact van zaken die ons van buitenaf beïnvloeden zijn soms heel moeilijk te controleren. Daarnaast is het moeilijk (maar niet onmogelijk) om de maatschappij om ons heen te negeren: Social media, de tv en het aanbod in de supermarkten en fastfoodketens bevorderen onze leefstijl niet… Persoonlijk ben ik dan ook van mening dat het beter is om te spreken van modernetijdziekten dan leefstijlziekten, en daarmee dus van “modernetijd geneeskunde”.

Specialisaties

  • Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS) en Myalgische encefalomyelitis (ME) 
  • Post-viraal syndroom (b.v. Pfeiffer, CMV)
  • Long Covid/ Post-Covid syndroom
  • Ziekte van Lyme
  • Maag- en darmklachten/ spijsverteringsproblemen
  • Exocriende Pancreas Insufficientie (EPI)
  • Leververvetting (Hepatosteatose/ NAFLD)
  • Stress, stemming- en slaapproblemen
  • Fibromyalgie

Waar u voor kunt komen

Hier volgt een opsomming die alles behalve compleet is. Als u twijfelt, neem dan altijd contact op. U krijgt dan gericht antwoord of u bij mij terecht kunt.

Algemeen

Vermoeidheid (als ook ME en Chronisch Vermoeidheid Syndroom), verlies vitaliteit
Slaapstoornissen
Neerslachtigheid, somberheid, depressie
Burn-out
Hoofdpijn, migraine
Vaak verkouden / ziek, verlaagde afweer
Chronische stress
Opgejaagd gevoel, niet kunnen ontspannen

Bewegingsapparaat

Reuma, reumatoïde artritis, jicht
Osteoporose
Regelmatig kwetsuren banden/ pezen
Fibromyalgie
Algemene spierklachten

Organen/ orgaanstelsels

Prikkelbaar Darm Syndroom (IBS, spastische darm)
Voedselintoleranties
Eczeem
Hooikoorts
Schildklierproblemen
Insuline resistentie (prediabetes)
Diabetes Mellitus type II
Maagklachten (zuurbranden, maagpijn)
Aandoeningen alvleesklier en galwegen, galblaas
Leveraandoeningen (ook NAFLD = non alcoholic fatty liver diease)
EPI (exocriene pancreas insufficiënte)
Spijsverteringsproblemen
Hartklachten
Hoge bloeddruk
Vaatproblemen