Overgang

De overgang en overgangsklachten

De overgang is de periode waarin een vrouw van haar vruchtbare naar haar onvruchtbare periode gaat. Een ingrijpende hormonale verandering, die wel 7 tot 10 jaar kan duren. Helaas gaat bij veel vrouwen de overgang ook met ongemakken en klachten gepaard, bij de één gaat het nu eenmaal gemakkelijker voorbij dan bij de ander.
In de overgang zijn, in deze tijd, betekent voor de vrouw vaak extra belasting, naast een baan en opgroeiende, puberende kinderen. Je kunt door de overgang behoorlijk uit balans raken en dat is erg jammer en niet nodig.

Hormonale veranderingen tijdens de overgang

Een vrouw krijgt haar voorraad eicellen al bij de geboorte, iedere maand vermindert de voorraad eicellen langzaam tot aan de overgang. Wanneer een vrouw de overgangsleeftijd bereikt zijn de enkele honderden overgebleven eicellen niet of nauwelijks nog in staat zijn te reageren op hormonen. Hierdoor verandert het patroon van de eisprong, wordt het steeds moeilijker om nog zwanger te raken en wordt het menstruatiepatroon anders. Vaak wordt de menstruatie eerst steeds heviger en vaker achter elkaar en later steeds minder en minder vaak.
Hormonaal wordt de menopauze gekenmerkt door hoge spiegels van het follikel stimulerend hormoon, FSH genoemd. Daarnaast zijn sterk wisselende oestrogeenspiegels en verlaagde progesteronspiegels kenmerkend voor de overgang. Juist de wisselingen in deze hormonen leiden bij vrouwen vaak tot de bekende en onbekende overgangsklachten. Deze klachten zijn
reëel en hebben dus een oorzaak.

Overgangsklachten

De meer bekende overgangsklachten als opvliegers en nachtzweten, stemmingswisselingen, overgewicht, huilbuien en slaapproblemen zijn vaak bekend bij vrouwen. Zij kunnen een enorme impact op de vrouw en haar omgeving hebben.
Maar ook de minder bekende overgangsverschijnselen zoals o.a. gewrichts- en spierklachten, vergeetachtigheid, psychische problemen, hoofdpijn, angst en hartkloppingen zijn klachten die in deze levensfase de nodige onzekerheid en zorgen kunnen geven. De vaak nog onduidelijke klachten kunnen al rond het 40e levensjaar beginnen, dat is vaak veel eerder dan veel vrouwen zich realiseren! Nogal eens ‘belanden’ vrouwen met niet onderkende overgangsklachten in het bekende gezondheidscircuit waar geen oplossing voor de klachten gevonden wordt.
Overgangsklachten zijn reële klachten, maar helaas voelen vrouwen zich soms toch onbegrepen of nemen de klachten voor lief omdat ‘’het er nou eenmaal bij hoort’’. Dat is jammer, want er kan goed iets gedaan worden aan overgangsklachten.

Professionele hulp tijdens de overgang

Het past niet meer in deze tijd om maar te accepteren dat je in een levensfase zit die veel klachten met zich mee kan brengen. Alle vrouwen moeten door de overgang heen, maar dat kan ook met zorgvuldige aandacht voor de vrouw.

Ik neem je klachten serieus en alle tijd om deze te bespreken. Er zit een ervaringsdeskundige, per slot van rekening!!

Er wordt veel informatie gegeven over wat er in het lichaam en hoofd gebeurt tijdens de overgang. Uiteraard wordt per klacht bekeken of deze bij de overgang past of misschien niet. Zo nodig zal aanvullend bloedonderzoek geadviseerd worden.

Zowel de mogelijkheden vanuit de reguliere geneeskunde als de complementaire (orthomoleculaire) geneeskunde worden meegenomen in de uiteindelijke behandeling.
Het is maatwerk en een hormonale puzzeltocht die de nodige tijd en aandacht vraagt. Maar we gaan er uit komen! De ervaring is dat 2 à 3 consulten voldoende zijn.