Long Covid

U heeft een infectie met het Coronavirus doorgemaakt en herstelt slecht en / of heeft last van hardnekkige restklachten. Dit wordt ook wel Long Covid of Post Covid Syndroom genoemd. Deze klachten komen voor in alle leeftijdsgroepen, ook als men niet heel ziek geweest is van de Corona-infectie.

Veel voorkomende restklachten zijn onder andere:

  • Aanhoudende vermoeidheid / slechte conditie
  • Geestelijke moeheid / concentratieverlies / depressief gevoel
  • Nog steeds niets kunnen ruiken en soms ook proeven
  • Kortademigheid / benauwd / drukkend gevoel op de borst
  • Vermoeide spieren / verlies spierkracht
  • Slaapproblemen

Deze restklachten ontstaan doordat het virus nog niet goed opgeruimd is door het immuunsysteem. En dat kan het helaas niet alleen aan!

Ook is er flinke schade ontstaan aan de mitochondriën, de energiefabriekjes in de spieren. Hierdoor ontstaat de extreme vermoeidheid en verlies aan spierkracht.

Uit recente onderzoeken is gebleken dat er eveneens schade ontstaat aan de endotheelcellen (bekleding van haarvaatjes) waardoor deze gaan “lekken” en er een vorm van ontsteking ontstaat aan de hersenen. Dit verklaart de cognitieve klachten die zeer overheersend kunnen zijn.

Afhankelijk van welke restklachten u heeft gaan we samen aan het werk om u weer gezond, fit en terug in uw kracht te krijgen. Het adviesplan zal gericht zijn op het terug krijgen van uw energie, het opheffen van de “brainfog” zoals dat genoemd wordt (in goed Nederlands brein-mist), herstel van de cognitieve functies van de hersenen, het terugkrijgen van uw conditie, zowel geestelijk als lichamelijk, opheffen van ademhalingsklachten en een gezonde slaap. Alles uiteraard afhankelijk van welke klachten u ondervindt. Uw adviesplan wordt specifiek voor u gemaakt en is geen routine protocol.

Momenteel hoort u over lange revalidatietrajecten. Deze trajecten worden ingezet bij patiënten die spierkracht en energie ingeleverd hebben en al moeite hebben met trap lopen en douchen. Er wordt dan ingezet op wat u kunt met de energie en spierkracht die u heeft. Vaak stagneert dat omdat de energie er gewoonweg niet is.

Bij de behandeling van restklachten is werken aan energie en kracht pas mogelijk als de aanwezigheid van virusdelen in uw systeem en de schade die aangericht is aan de endotheelcellen opgelost is. De orthomoleculaire geneeskunde wordt zeer specifiek ingezet, middels doelgerichte supplementen, om u te ontdoen van deze rest-virusdelen en de neuro-inflammatie (“ontsteking” hersenen) te stoppen.

Daarna wordt er, indien nodig, gewerkt aan het tot rust brengen van het immuunsysteem. Dat wil de virusresten opruimen maar is daar niet goed toe in staat. Als dat nog steeds 24/7 aan het werk is, kost dat energie. En laat die er nu juist niet zijn…

Een volgende stap is, indien nodig, herstellen van de neurotransmitters, de hersenhormonen. De nieuwste onderzoeken tonen aan dat de balans in neurotransmitters ernstig verstoord kan zijn, waardoor men zich altijd moe, lusteloos en zelfs depressief kan voelen, soms ook gepaard gaande met een totaal gebrek aan initiatief.

Bij energietekort wordt er ingezet op het herstel van de mitochondriën, de energiefabriekjes waar de energie voor het lichaam gemaakt wordt. Daarnaast zal er met behulp van orthomoleculaire inzichten gewerkt worden aan het verhogen van uw energie, ook via specifieke trainingen. Deze zijn toegesneden op een persoonlijk beweeg-adviesplan rekening houdend met uw grenzen (lees: geen trainingsschema!). U hoeft daarvoor absoluut niet naar een sportschool. Waar nodig zal uw energie extra ondersteund worden middels specifieke supplementen.

Als het lichaam weer tot rust en op krachten gekomen is, wordt er, indien daar nog klachten van zijn, aandacht gegeven aan het herstellen van spier- en longweefsel en reuk/smaak.

Deze behandelingen kunnen los van elkaar, waar nodig, maar ook tegelijkertijd ingezet worden. Samen zullen we beslissen wat voor u, op dát moment, nodig is.

Er is heel veel mogelijk!

In de praktijk van 7 Senses zijn al vele patiënten met Long Covid behandeld. Sommigen kwamen van ver en waren deels of volledig arbeidsongeschikt. Ze zijn allemaal weer aan het werk. De behandelduur varieerde tussen 3 maanden en maximaal een jaar.

Het is een traject dat toewijding en tijd nodig heeft. Maar het resultaat loont.

Ook deze behandeling kan uitstekend via beeldbel-consulten.