Tarieven

Intake consult De intake duurt anderhalf uur. We bespreken de door u ingevulde vragenlijst en mijn vragen die daaruit voortvloeien. Samen maken we een plan van aanpak en u krijgt een persoonlijk advies over voeding, suppletie en leefstijl.€130,-
Vervolgconsult60 minuten€90.-
Vervolgconsult45 minuten€67,50
Vervolgconsult30 minuten€45.-

Indien een consult aanzienlijk korter duurt dan afgesproken, wordt alleen de besteedde tijd in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor aanzienlijke uitloop van een consult.

Indien er, in overleg met u, laboratoriumonderzoek heeft plaatsgevonden, worden de uitslagen voorafgaand aan uw volgende consult door mij geïnterpreteerd. De tijd die hiermee gepaard gaat wordt bij het volgende consult aan u doorberekend. De kosten hiervan zijn gelijk aan de kosten voor consultminuten.

Beeldbel consulten vinden plaats via een beveiligde verbinding in de omgeving van de praktijksoftware. De kosten hiervan bedragen € 0,03 per minuut.

Gezien het toenemende aantal van deze consulten is 7 Senses Germaine Deckers genoodzaakt deze kosten door te berekenen. Voor een intake komt dat uit op € 2,70. Voorts € 1,80 voor een consult van een uur et cetera.

 

Bij deze prijzen zijn contact en overleg met andere artsen en behandelaars niet inbegrepen. 

Andere vormen van consultatie tussendoor, zoals per email, telefoon en/of whatsapp, zullen naar tijdsrato doorberekend worden indien de tijdsduur de gebruikelijke norm overschrijdt. Het spreekt voor zich dat een enkele vraag na een consult niet zomaar in rekening gebracht zal worden. Meerdere vragen en uitgebreidere berichten kosten tijd, die wel in rekening gebracht zal worden.